12/02/19

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) רב תחומי עד לחודש אוגוסט 2019.