23/06/20

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

א.       בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכות הזמניות בתוכניות כמפורט לעיל עד לחודש דצמבר 2020.

 1. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוזיקלי של מכללת לוינסקי לחינוך.
 2. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה ולמידה – שפות של המכללה האקדמית בית ברל.
 3. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בניהול המשאב האנושי של המכללה האקדמית ספיר
 4. תוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A.) בתקשורת של אוניברסיטת בר אילן
 5. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.S.W.)בעבודה סוציאלית של המכללה האקדמית ספיר
 6. תוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc.)) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
 7. תוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc.)) בהנדסת תוכנה של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
 8. תוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת תוכנה של המכללה האקדמית כנרת
 9. תוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc.)) בהנדסת תוכנה של המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי
 10. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) רב תחומי של המכללה האקדמית אשקלון.
 11. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור של מכללה האקדמית אשקלון.
 12. תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בניהול עסקי של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ואמנויות
 13. תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתרבות ישראל ומורשתו של המכללה האקדמית לחינוך גורדון
 14. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודים הומניסטיים ובפילוסופיה והגות יהודית (בפ"י) של המרכז האקדמי שלם (הסמכה עד יולי 2020)
 15. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח תיכון ואסלאם (במתכונת דו-חוגית) של המרכז האקדמי שלם (הסמכה עד יולי 2020)
 16. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) בעיצוב עם וללא תזה של שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות

ב.       כמו כן מחליטה המועצה להאריך באופן "טכני" את ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי בהרצליה  להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים משפטים, מינהל עסקים וממשל באופן עצמאי, עד לחודש דצמבר 2020.