18/11/14

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.14), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכה טכנית של הסמכות זמניות והחליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות  בתוכניות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ה – יוני 2015:

  1. תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בידענות-ספרנות במערכות חינוך של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
  2. תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך של מכללת אורנים.
  3. תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת של הקריה האקדמית אונו

תוקף ההסמכות מותנה וכפוף להכרה במוסדות.