28/10/14

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

 1. בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית בתוכניות הבאות עד יוני 2015. תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.

להלן רשימת התוכניות:

א.         תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית ספיר

ב.         תוכנית לימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים  של המכללה האקדמית ספיר

ג.          תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון

ד.         תוכנית לימודים לתואר שני (LL.M) עם תזה במשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

ה.         תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית בתוכנית לתואר ראשון (B.A) ותואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים של הקריה האקדמית קרית אונו. תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.