12/01/16

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את ההסמכות הזמניות בתכניות הבאות עד חודש ינואר 2017, זאת כדי לאפשר לוועדות הבודקות להשלים עבודתן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלוגיסטיקה במתכונת חד-חוגית של המכללה האקדמית ספיר.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.P.T) בפיזיותרפיה של המכללה האקדמית צפת.
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים של אורנים המכללה האקדמית לחינוך.
  4. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
  5. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי של מכללת חמדת הדרום.

 

כמו כן מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עד סוף שנה"ל תשע"ו (יוני 2016) , זאת כדי לאפשר לוועדה הבודקת להשלים עבודתה.

 

הארכות הסמכות אלו הינן בגדר הארכות "טכניות", והן תקפות כל עוד יש למוסדות  שלעיל הכרה בפרק זמן זה.