28/06/16

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון  תשע"ו (28.6.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" עד לחודש דצמבר 2016 את ההסמכות הזמניות בתוכניות הלימודים הבאות, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה ולסוקרים לסיים עבודתם:

להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים במסגרת מח"ר של המרכז האקדמי לב
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) במינהל עסקים ללא תזה של המרכז האקדמי לב
  4. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע של אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  5. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה.
  6. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל
  7. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק של הקריה האקדמית אונו