04/04/17

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך "טכנית" את ההסמכות המפורטות להלן עד לחודש אוקטובר 2017, על מנת שהוועדות תוכלנה להשלים את עבודתן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) במשפטים של הקריה האקדמית אונו.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות מידע של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.
  4. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד של מכללת לוינסקי לחינוך.
  5. תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד (6-21) של מכללת חמדת הדרום.
  6. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.A) בלימודי תיאטרון של המכללה האקדמית גליל מערבי.
  7. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) עם ובלי תזה במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך של האוניברסיטה הפתוחה.
  8. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית של הקריה האקדמית אונו.