07/11/17

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות – מקבץ תוכניות, והיא מאריכה באופן "טכני" עד לחודש מרץ 2018 את ההסמכה הזמנית לתוכניות כלהלן:

  1. תוכנית הלימודים תואר שני (LL.M.) במשפטים של הקריה האקדמית אונו
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית לקריה האקדמית אונו