28/11/17

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות  עד לחודש מאי 2018.  להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה במכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב תחומית בשנקר – בי"ס גבוה להנדסה. עיצוב. אמנות.