05/03/18

הארכה למחזור נוסף של תוכנית ות"ת להישגים להיי-טק

בישיבתה ביום 5.3.18 הוצגה בפני ות"ת התוכנית להישגים להייטק – הוספת מחזור רביעי.

תכנית "הישגים להייטק" מאתרת בישובי הפריפריה צעירים,  אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אולם הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה וכן מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים. התכנית מלווה ומעניקה תמיכה לסטודנטים המשתתפים בה החל משלב קדם המכינה ולאורך כל התואר הראשון.

לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמעותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות שרואה ות"ת בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה ובהתאם להסכמות התקציביות עם משרד האוצר באשר לתקצוב מחזור נוסף, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. תכנית "הישגים להייטק "תפעל למחזור רביעי נוסף אשר יחל בקדם מכינה לקראת שנה"ל תשע"ט, ויכלול עד 350 סטודנטים בשלב המכינה הקדם אקדמית .
  1. לפעול לביצוע מחקר מלווה לתכנית "הישגים להייטק" אשר ימדוד את מימדי הצלחתה של התכנית. אומדן תוספת עלות המחזור הרביעי מוערך בכ 19,275  אש"ח ועלות המחקר המלווה בכ 200 אש"ח, 2025 (ביצוע שלושת המחזורים הראשונים לתכנית) והיתרה שתיוותר תמומן ע"י תוספת תקציב חדשה ממשרד האוצר, בהתאם לביצוע בפועל.
  1. ות"ת מבקשת כי ייעשו מאמצים למתן ייצוג הולם מגזרי ומגדרי בתכנית בהתאם למדיניות המל"ג להנגשת ההשכלה הגבוהה , לרבות בקרב החברה הערבית, המגזר החרדי ויוצאי אתיופיה ולנשים.