22/07/14

הארכה (ראשונה, טכנית) בשנה וחצי (עד פברואר 2016) של ההסמכה שניתנה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (M.Design) בעיצוב משולב

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית שניתנה למכון הטכנולוגיה חולון להעניק תואר שני (M.Design) בעיצוב משולב בשנה וחצי, דהיינו עד ליום 1.2.2016.