08/04/14

הארכה (שישית, אקדמית) בשנתיים של ההסמכה שניתנה לשנקר, בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך בשנתיים נוספות את הסמכת שנקר בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  (בשלב זה לא ניתנת למוסד הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, וזאת בשל מיעוט הסטודנטים בתוכנית, הפוגע בערך האקדמי של תוכנית הלימודים הנדונה וביכולת לפתח מסלולי לימוד שמייצגים את מגוון התחומים הכלולים בתחום הנדסת חשמל).
  2. בימים אלה, מקיימת המל"ג דיונים עקרוניים בנושא קביעת קריטריונים להארכות הסמכה זמניות. החלטת המל"ג בנושא תחול על תוכנית זו.
  3. הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה הקבועה, תוך שימת דגש על מספרי הסטודנטים ומסלולי ההתמחות המוצעים במסגרת התוכנית.