04/03/14

הארכה שלישית (טכנית) בשנה נוספת של ההסמכה שניתנה למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה נוספת, עד מרץ 2015, את הסמכת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות, וזאת על מנת לאפשר לסוקרים לסיים את עבודתם.