01/07/14

הארכה (שניה) "טכנית" לשנה (עד יוני 2015) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה במערכות משולבות

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך טכנית לשנה (עד יוני 2015) את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה במערכות משלבות.