11/04/19

הארכות טכניות של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן עד לחודש אוקטובר 2019, וזאת על מנת שהוועדות/סוקרים יוכלו להשלים את עבודתם. להלן רשימת תוכניות הלימודים:
1. תכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) בעיצוב עם וללא תזה של שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות
2. תכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה