18/06/19

הארכות "טכניות" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן עד לחודש דצמבר 2019, וזאת על מנת שהוועדות/סוקרים יוכלו להשלים את עבודתם. להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך.
  2. תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית של מכללת לוינסקי לחינוך.
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט (M.A.) לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון LL.B. במשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
  4. תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) במחלקה להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, של אוניברסיטת אריאל בשומרון.
  5. תוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה (M.H.A.) במינהל ומדיניות מערכות בריאות של אוניברסיטת אריאל.
  6. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות של אוניברסיטת אריאל