הארכות טכניות של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן עד לחודש ינואר 2020, וזאת על מנת שהוועדות/סוקרים יוכלו להשלים את עבודתם. להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך חברתי-קהילתי, במסלול העל-יסודי (ז'-י') באמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות המתקיימת המכללה האקדמית צפת.