16/11/21

הארכות "טכניות" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית של שתי התוכניות שלהלן, עד לחודש יולי 2022, וזאת על מנת לאפשר לוועדה/סוקרים לסיים את עבודתם:

  • תואר שני (A.) בפסיכולוגיה התפתחותית של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
  • תואר שני (A.) בייעוץ חינוכי של המסלול האקדמי של המכללה למינהל