21/05/14

הארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה – עד סוף דצמבר 2014

  1. ב-21.5.14 דנה ות"ת בהמלצות תת הועדה של ות"ת בהארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ובאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה – עד לסוף דצמבר 2014.
  2. ות"ת מאמצת את החלטת המל"ג מה-13.5.14 לאפשר מתן הארכה זמנית עד סוף דצמבר 2014.