19/07/16

הארכת ההכרה הזמנית באופן "טכני" למכללה האקדמית לחברה ואמנויות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכת ההכרה הזמנית באופן "טכני" למכללה האקדמית לחברה ואמנויות  והיא החליטה להאריך את ההכרה הזמנית עד לסוף חודש דצמבר 2016 על מנת שהוועדה להכרה שמונתה למוסד בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד תוכל להשלים את עבודתה.