19/07/16

הארכת ההכרה הזמנית באופן "טכני" למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכת ההכרה הזמנית באופן "טכני" למרכז האקדמי פרס והיא החליטה להאריך את ההכרה הזמנית עד לסוף חודש דצמבר 2016 על מנת שהוועדה להכרה שמונתה למוסד בראשותו של פרופ' גדעון פישמן תוכל להשלים את עבודתה.