26/06/18

הארכת ההכרה הזמנית (טכנית) במכללות הבאות: המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני"   את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי , המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת  לשנה, עד לחודש יוני 2019, וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.