04/04/17

הארכת ההסמכה (טכנית) עד סוף חודש מאי 2017 למרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ללא רישום סטודנטים חדשים

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים, והחליטה להאריך "טכנית" עד סוף חודש מאי 2017 את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ללא רישום סטודנטים חדשים.