09/12/14

הארכת ההסמכה (שלישית) של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון B.A.)) בפסיכולוגיה
  3. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.