27/10/15

הארכת הכרה זמנית ("טכנית") עד דצמבר 2015 למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.2015), החליטה  המועצה להשכלה גבוהה  להאריך "טכנית" את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עד סוף חודש דצמבר 2015, וזאת על מנת לאפשר לאגפי ות"ת לסיים את בדיקתם בנושא כראוי.