23/05/17

הארכת הכרה “טכנית” למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ”ז באייר תשע”ז (23.5.2017), החליטה המועצה ההשכלה הגבוהה להאריך באופן טכני את ההכרה במכללה האקדמית צפת עד נובמבר 2017, וזאת על מנת לאפשר לוועדה הבוחנת את ההכרה במוסד לסיים את עבודתה.