16/09/14

הארכת הסמכה שניה (אקדמית) בשלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר 2017, למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים אשר הגישו את חוות דעתם.
  2. להאריך בשלוש שנים נוספות, דהיינו כד ספטמבר 2017, את הסמכת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות.
  3. לקראת חידוש ההסמכה יש להקטין את מספר אנשי הסגל המועסקים כמרצים מן החוץ ולהקטין את מספר התלמידים שמתקבלים לתוכנית הלימודים מ"מסלול הגשמה".
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".