26/04/17

הארכת הפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה

לאור הצורך בהרחבת ייצוג החברה הערבית בתחומי הפסיכולוגיה, ועד שתושלם הכנת תכנית רחבה אשר תכלול את כל תחומי הפסיכולוגיה, ועל מנת שלא לפגוע בהמשכיות התכנית הקיימת לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית (להלן "התכנית"), מאמצת ות"ת את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית (להלן "ועדת ההיגוי") כדלקמן:

 

  1. הפעלת מחזור נוסף לתכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה אשר יחל בשנת הלימודים תשע"ח במוסדות בהם מתקיימת התכנית היום דהיינו: האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן גוריון.

 

  1. בנוסף, לאור המחסור החמור בפסיכולוגים ערבים והרצון לקדם את הטיפול בעניין ככל הניתן, יוקצה תקציב חד פעמי של עד מיליון ₪ לתמיכה בתכניות אשר יוגשו ע"י המוסדות המתוקצבים, במסגרת הקול הקורא הכללי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית לשנת תשע"ח, ואשר יכללו:
  • תמיכה בסטודנטים קיימים לפסיכולוגיה מכלל התחומים בתואר שני מהחברה הערבית, זאת על ידי מתן תמיכה אקדמית ורגשית וכיוצא באלו.

ו/או

  • מתן סיוע ועידוד לסטודנטים הנמצאים לקראת סיום התואר הראשון בפסיכולוגיה בכדי שיוכלו להשתלב בשנת הלימודים תשע"ט בלימודי התואר השני. תמיכות אפשריות במסגרת זו יהיו מתן ייעוץ וליווי לבעלי פוטנציאל, קורסי הכנה למבחן המתא"ם וכיוצא באלו.

ועדת ההיגוי תבחר מבין התכניות אשר יוגשו על ידי המוסדות את התכניות המתאימות ביותר בהתאם ליכולת התכנית להשיג את המטרות המוצגות לעיל. המקור התקציבי להקצאה חד פעמית זו יובא מתוך יתרות קיימות של תקציב החברה הערבית (סעיף 4.7).