25/11/15

הארכת התוכנית לעידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית להאריך את התוכנית ל"עידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה" לשני מחזורים נוספים למוסדות אשר כבר מפעילים את התוכנית – האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר-אילן.