17/02/16

הארכת מועד מימוש התקציב בתפעול יחידת הענן

 

  1. לאור המלצות הוועדה המלווה לתשתית הגישה לענן והישגי יחידת התמיכה בענן עד כה כפי שפורטו במסמך מס’ 3848, מחליטה ות”ת לאשר המשך פעילותה של היחידה לתמיכה במחשוב ענן, בתקצוב ות”ת, עד לאוקטובר 2016, בכפוף ליתרת התקציב העומדת לרשות הפרויקט.
  2. ות”ת רואה בתכנית “פרויקט חד- פעמי”, אשר על מחב”א מוטלת האחריות לתפעולה ומימונה בהמשך. לפיכך, עד לאוגוסט 2016 מחב”א תציג מודל להמשך תפעולה של היחידה באופן עצמאי וללא תקצוב ות”ת.
  3. בתום תקופת התקצוב יועבר לות”ת סיכום פעילות התשתית.