28/10/14

הארכת מינוים של נציגי ההשכלה הגבוהה למועצה המייעצת למוזיאון הכנסת

בישיבתה ביום ד'  בחשון תשע"ה (28.10.2014),  ובהתאם לבקשתם של יו"ר הכנסת ושר החינוך ויו"ר המל״ג, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הארכת מינוים של נציגי ההשכלה הגבוהה למועצה המייעצת למוזיאון הכנסת – פרופ'  מעוז עזריהו ופרופ' אלון גל.