30/09/20

הארכת מינוי חברי וועדת ההיגוי של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

בישיבתה ביום 30.9.2020 החליטה ות"ת להאריך את תקופת כהונתם של ד"ר ווביט וורקאו, ד"ר שרון שלום, ד"ר חן ליפשיץ  ומר ג'ג'או בימרו ב- 3 שנים נוספות (מיום 30.9.2021 ועד ליום 30.9.2023) כחברי ועדת ההיגוי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים-משרד הקליטה, נציג מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד רוה"מ ונציג התאחדות הסטודנטים ימשיכו לשמש כמשקיפים בוועדה.