13/03/19

הארכת תוקף מינוי ועדות מלגות אלון וועדת מלגות מעוף, ואישור חברי ועדה חדשים מסמך מס' 4470

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בהארכת תוקף מינוי חברי ועדת מלגות אלון לתקופה של שנתיים לתש"פ ותשפ"א כלהלן:

1. הוועדה למלגות אלון בתחום מדעי הרוח

 

שם מוסד תחום
פרופ'  יאיר זקוביץ-יו"ר האוניברסיטה העברית בירושלים מקרא
פרופ' זיוה שמיר אוניברסיטת ת"א ספרות
פרופ' אלה בלפר אוניברסיטת בר אילן היסטוריה של העם היהודי
פרופ' חביבה פדיה אוניברסיטת בן-גוריון, חברת מל"ג יהדות, פילוסופיה
פרופ' רותם קובנר אוניברסיטת חיפה לימודי אסיה/פילוסופיה
פרופ' מוסטפא כבהא האוניברסיטה הפתוחה היסטוריה
פרופ' ישי רוזן-צבי אוניברסיטת תל-אביב לימודי תרבות

 

2. הוועדה למלגות אלון בתחום מדעי החברה

שם  מוסד תחום
פרופ' יוסי שיין- יו"ר אוניברסיטת ת"א, חבר ות"ת מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, ראש בי"ס לממשל ולמדיניות
פרופ' אריאל כנפו האוניברסיטה העברית ירושלים פסיכולוגיה
פרופ'  תמר הורוביץ אוניברסיטת בן-גוריון חינוך
פרופ' טליה פישר אוניברסיטת ת"א משפטים
פרופ' ליאת איילון אוניברסיטת בר-אילן עבודה סוציאלית
פרופ' אורית קידר האוניברסיטה העברית ירושלים מדעי המדינה

 

3. הוועדה למלגות אלון בתחום המדעים המדויקים וההנדסה

שם  מוסד תחום
פרופ' יהודית גלעזר-יו"ר האוניברסיטה הפתוחה מתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ' סעד תפוחי – חבר מל"ג המכלה להנדסה ע"ש סמי שמעון הנדסת חומרים
פרופ' יורם דגן אוניברסיטת ת"א פיזיקה ניסויית, חומר מעובה
פרופ' נירית דוידוביץ מכון וייצמן פיזיקה של מערכות מורכבות
פרופ' שרית קראוס אוניברסיטת בר אילן מדעי המחשב
פרופ' ספי נאור הטכניון מתמטיקה מדעי המחשב
פרופ' טאלב מוקארי אוניברסיטת בן-גוריון כימייה
פרופ' אלכס סומורדנסקי האוניברסיטה העברית הנדסה ומדעי המחשב
פרופ' רועי עזרי מכון וייצמן אינפורמציה קוונטית, פיזיקה
פרופ' גלעד ליפשיץ אוניברסיטת חיפה מתמטיקה

 

4. הוועדה למלגות אלון בתחום מדעי החיים

שם מוסד תחום
פרופ' אהרון (רוני) פרידמן- יו"ר חבר מל"ג  האוניברסיטה העברית בירושלים אימינולוגיה, רפואה
פרופ' אברהם זיסויין אוניברסיטת בר-אילן חקר המוח/ביולוגיה
פרופ' מיכאל גליקמן הטכניון ביוכימיה
 פרופ' מאיה שולדינגר מכון וייצמן למדע גנטיקה מולקולרית
 פרופ' גיל אסט אוניברסיטת ת"א חקר הגנום  האנושי – רפואה