18/08/20

הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במוזיקה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה להאריך את תוקף מתן האישור פרסום והרשמה שניתן למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.)  במוזיקה (B.A. in Music) במתכונת דו-חוגית לשנה"ל תשפ"א.

על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה