13/11/16

הארכת תקופת הכהונה של חברי ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום 13.11.16 החליטה  ות"ת על הארכת כהונת חברי ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ב-3 שנים נוספות החל מ- 13.11.2016 ועד ה- 12.11.2019.

להלן הרכב הועדה:

  • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת – יו"ר הוועדה
  • פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – חברת ועדה
  • ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג – חברת ועדה
  • מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר ועדה
  • פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב – חבר ועדה
  • פרופ' אסף מידני, המכללה האקדמית ת"א-יפו – חבר ועדה
  • ד"ר דב מיימון, המכון למדיניות העם היהודי – חבר ועדה
  • מר רביד עומסי, מנהל פרויקט המח"רים – מרכז הוועדה