14/07/09

הגברת הנגישות לאוכלוסיה הערבית בישראל למידע בנושא השכלה אקדמית (תרגום אתר המל"ג לשפה הערבית – החלטת המועצה מיום 14.7.2009

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 14.7.2009 בנושא הגברת הנגישות לאוכלוסייה הערבית בישראל למידע בנושא השכלה אקדמית ופנה להנהלת המועצה להשכלה גבוהה לפעול ברוח המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ולוודא תרגום דחוף של אתר המל"ג לשפה הערבית, תוך שילוב באתר זה הנחיית מדויקות לגבי תכנית לימודים להשכלה גבוהה בישראל על סוגיהם (במידת האפשר עד תחילת שנת הלימודים תשס"ע) . כמו כן מבקשת המועצה לשקול ביצוע פעולות הסברה נוספות למגזר הערבי.