03/04/19

הגדלת התמיכה בתשתיות אקדמיות של סדנאות

בישיבתה ביום 3.4.2019 דנה ות"ת בצורך הייחודי של מוסדות בחיזוק תשתית אקדמית בסדנאות אשר מהוות חלק חשוב בלימודים בתחום האומנות והעיצוב. בכדי לאפשר למוסדות ייחודיים רלוונטיים (שנקר ובצלאל) לשמור על האיכות והמצוינות האקדמית שלהם, ות"ת מחליטה להגדיל את תקציב שדרוג תשתיות הוראה לטובת רכיב של סדנאות בסך של 1.5 מיליון ₪ לטובת תמיכה ברכישת ציוד לסדנאות. במקביל הצוות המקצועי יחל בבחינה של מודל התעריפים עבור רכיבים שאינם נופלים בקטגוריות הסטנדרטיות של מודל התעריפים.
ות"ת מחליטה לחלק את התוספת התקציבית באופן שווה בין שנקר לבצלאל, זאת מאחר שעלויות ציוד משתנות ותלויות באופי הציוד שנרכש, נציין כי במודל שדרוג תשתיות הוראה קיים קריטריון דומה של חלוקה שווה בין המוסדות המשמש בפרט עבור רכישת ציוד. כך שסעיף שדרוג תשתיות הוראה יגדל עבור כל מוסד בסך של 750 אלף ₪. שנקר ובצלאל יוכלו לנצל את התקציב בהתאם להנחיות הכלליות של שדרוג תשתיות הוראה לפיהם ניתן בין היתר לרכוש ציוד ייעודי כאשר גובה התמיכה של ות"ת יהיה עד 75% מהרכישה.