15/07/20

ההשתתפות הישירה בתקציב המכללות האקדמיות המתוקצבות – תקציב תשפ"א

הוצגה מצגת

התפתח דיון

לא נתקבלו החלטות