12/01/16

הוועדה לבדיקת מתן הכרה למרכז האקדמי פרס – עדכון בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את עדכון הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס. ההרכב המעודכן כדלהלן: • פרופ' גדעון פישמן – יו"ר • פרופ' דב צ'רניחובסקי – חבר. יו"ר הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות • פרופ' בטי שוורץ – חברה. יו"ר הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את עדכון הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס.  ההרכב המעודכן כדלהלן:

  • פרופ' גדעון פישמן – יו"ר
  • פרופ' דב צ'רניחובסקי – חבר. יו"ר הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות
  • פרופ' בטי שוורץ – חברה. יו"ר הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה