29/04/15

הוועדה למלגות מעוף, לתארים מתקדמים ולסגל, למצטיינים בני החברה הערבית

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת הוועדה להנגשת ההשכלה הגבוהה לבני החברה הערבית כדלהלן:

הוועדה  למלגות מעוף ולמלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית בראשות פרופ' אהרון צ'חנובר, תכהן גם כוועדה למלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית. שם הוועדה יהיה: "הוועדה למלגות  מעוף, בתר דוקטורנטים ותארים מתקדמים למצטיינים בני החברה הערבית".