25/12/13

הוספת לימודי חינוך והכשרת מורים לגברים חרדים לרשימת המקצועות היישומיים והנדרשים בתוכנית המלגות וההלוואות

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, על מנת לעודד את הכשרת המורים הגברים למערכת החינוך החרדית, ולהוסיף את הלימודים האקדמיים להכשרת מורים גברים לרשימת המקצועות היישומיים והנדרשים (רמה ב') בתוכנית המלגות וההלוואות.

בהתאם לכך מחליטה ות"ת כי סטודנטים חרדים גברים (עפ"י הגדרה) העומדים באחד מהתנאים הבאים, יכללו ברשימת המקצועות היישומיים והנדרשים (רמה ב') בתוכנית המלגות וההלוואות, ויהיו זכאים למלגה של 70%, בהתאם לכללי תוכנית המלגות והלוואות:

א.      סטודנטים הלומדים לתואר B.Ed במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ועברית) או בחינוך מיוחד.

ב.      סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי כלשהו ובנוסף לתעודת הוראה במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ועברית) או בחינוך מיוחד.