19/05/15

החלטה: הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" לתקופה של שנה, עד מאי 2016, את תוכניות הלימודים אשר נמצאות בתהליך של עבודת ועדה טרם הסתיים בדיקת התוכניות.  להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה (Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד לגילאי 21-6 של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.) במשפטים של המכללה האקדמית צפת.
  3. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) בניהול מערכות מידע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.