14/12/17

החלטת ועדת השיפוט להעניק שלושה "פרסי הערכה" ושתי מלגות לדוקטורנטים בכלכלת ישראל

בנסיבות שפורטו לעיל, לפיהן הסתבר כי בשל טעות, החלטת ועדת הבחירה לא הובאה לידיעת ואישור ות"ת, וכאמור, הזוכים קיבלו הודעה על זכייתם, והפרסים יחולקו במשרד האוצר למחרת היום.

ביום 14.12.17 החליטה ות"ת לאשר את המלצות ועדת השיפוט, להענקה חד פעמית של 3 "פרסי הערכה" בשנת תשע"ח, ע"ס 10,000  ₪ כ"א ו-2 מלגות לדוקטורנטים בכלכלת ישראל ע"ס 50,000 ₪ כ"א.

ות"ת מבקשת לציין כי הועדה חרגה מסמכותה, ועל כן מצפה ות"ת לקיים דיון שיעסוק בהסדרת הנושא בהקדם.