06/03/18

הכרה בתואר שני עם תזה וללא תזה (M.Sc.) בפיזיותרפיה של אוניברסיטת אריאל, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר שני עם וללא תזה  (M.Sc.) בפיזיותרפיה, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.