28/06/16

הכרה בתואר שני עם תזה (M.Sc.) בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית של אוניברסיטת אריאל שבשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר שני (M.Sc.) בלימודי כימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית עם תזה, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש.