07/11/17

הכרה בתואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך של מכללת אורות ישראל-אלקנה בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והחליטה בהתאם לסעיף 28 א' לחוק המל"ג, להכיר בתואר שניתן למכללת אורות ישראל-אלקנה בתוכנית לתואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.