27/01/16

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה: רכישת בניין אנגל

בהתאם לדיווח שקיבלה ות"ת בישיבתה ביום 27.1.16 ובהמשך להבהרות המופיעות במסמך 3849, ועל מנת לאפשר למכללה אורט בראודה את היכולת לפעול מול אורט ישראל ולעמוד בתנאי ות"ת כדי לקבל הכרה קבועה. מחליטה ות"ת  לאפשר למכללה לקדם את תכניתה לרכוש ולשפץ 3.5 קומות בבניין אנגל בכפוף להתניות הבאות:

  1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה תקדם רכישה ושיפוץ של 3.5 קומות בבניין אנגל בשטח של כ-5,450 מ"ר בעלות של 32 מיליון ₪ כולל מע"מ. כל זאת בכפוף להסדרת זכויות המוסד בקרקע.
  2. בכפוף לסעיף 1 לעיל ובהתאם לכללי ות"ת, ניתן לאשר השתתפות ות"ת ב-14.46 מיליון ₪ בגין רכישה ושיפוץ הקומות במבנה. היתרה בסך 17.54 מיליון ₪ תמומן מעודפי המכללה בסך 14 מיליון ₪ ותרומות בסך של כ-4 מיליון ₪.
  3. האישור מותנה ב:
    א. הגעה להסדר מול אורט ישראל, המאושר ע"י ות"ת, ואשר יבטיח את השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית מול אורט ישראל.
    ב. הסרת ביאור 13 מהדו"חות הכספיים.