12/02/19

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון – מועד הגשת התוכניות בתחומי העיצוב במסגרת התוכנית הרב-שנתית הנוכחית

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה במועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון במסגרת התוכנית הרב-שנתית הנוכחית ובהחלטת ות"ת בנושא מיום 23.1.2019.
בהחלטת מל"ג מיום 7.3.2017 אושר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הגשת התוכניות בתחום העיצוב: עיצוב תעשייתי – התמחות בהנדסת מוצר לתואר ראשון B.Des.; עיצוב פנים לתואר ראשון B.Des.; ותקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון B.Des., תוך הגבלת זמני הגשת התוכניות.
לאור בקשת המוסד לפתוח בפועל את התוכניות האמורות באופן מדורג – עיצוב תעשייתי בשנת תש"פ, תקשורת חזותית בשנת תשפ"א ועיצוב פנים בשנת תשפ"ב, ולאור החלטת ות"ת בנושא מיום 23.1.2019, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להסיר את מגבלת זמני הגשת התוכניות בעיצוב אשר נקבעה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, ולאפשר למכללה להגיש את התכנית.