19/07/16

המלצה לאפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) בניהול למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים בשאלת פרדיגמה חדשה לתואר שני בניהול, ולאחר שקראה את התייחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה השתכנעה כי תחום הניהול לתואר שני הינו תחום אקדמי אשר במסגרתו ניתן להגיש תוכניות לימודים אקדמיות לבדיקת מל"ג.
  2. מליאת המועצה מפנה את המשך הטיפול בבקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים תוכנית לימודים לתואר שני בניהול לוועדת המשנה התחומית למדעי החברה, העסקים והמשפטים.