12/06/19

המלצה לאשר לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ( M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית למטפלים בפועל של המכללה האקדמית בית ברל

  1. בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בתוכנית לימודים לתואר שני M.A.A.T בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית למטפלים בפועל של המכללה האקדמית בית ברל.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור קיום התכנית.